Under onsdagen kom nyheten att Länsstyrelsen valt att k-märka AFs Nasotek. AFs Nasotek är en “särskild inrättning” inom Akademiska Föreningen i Lund som sedan 1986 arbetat med att föreviga kända lundensiska profilers näsor i gips. Bland de som nasifierats kan nämnas tidigare statsministern Ingvar Carlsson och astronauten Christer Fuglesang. Genom att AFs Nasotek nu blir en k-märkt institution så har emellertid juridiska spörsmål uppstått, tack vare ett kryphål i lagen.

K-märkningen innebär att nasoteket erhåller statligt bidrag och underhåll åt de gipsnäsor som upprättats av AFs Nasotek, som idag finns att beskåda i Athén i AF-borgen. Men eftersom Nasotekets gipsstatuetter enbart är hänvisningar till de riktiga näsorna har K-märkningen inneburit att även ägarna till de avbildade näsorna blivit K-märkta. Genom K-märkningen har näsornas ägare således erhållit juridisk immunitet och livslång försörjning och underhåll av staten, en situation som tidigare enbart varit förbehållen det svenska kungahuset.

Akademikern har kommit i kontakt med några av de som blivit nasifierade:
— Detta känns fantastiskt. Efter att jag nåddes av beskedet om min juridiska immunitet gick jag raka vägen ner till Pressbyrån vid Lunds Central och roffade åt mig fyra nummer av “BODY Magazine” och en påse naturgodis utan att betala, säger Göran Bexell, nasifierad rector emeritus.

Andra är inte lika lyriska:
— Jag har ju redan uppnått odödlighet genom jobbet, så detta påverkar inte mig, säger Antje Jackelén, biskop.

Hela Nasoteket finns att beskåda i Athén i AF-borgen.

Hela Nasoteket finns att beskåda i Athén i AF-borgen.

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/05/nasoteket03-jd.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/05/nasoteket03-jd-300x300.jpgAnn BorgenssonAkademiska Föreningenaf,afs nasotek,akademikern,Akademiska Föreningen,lund,lunds universitet,nasala utskottet,nasoteket,satir,studentikost,studentlund
Under onsdagen kom nyheten att Länsstyrelsen valt att k-märka AFs Nasotek. AFs Nasotek är en 'särskild inrättning' inom Akademiska Föreningen i Lund som sedan 1986 arbetat med att föreviga kända lundensiska profilers näsor i gips. Bland de som nasifierats kan nämnas tidigare statsministern Ingvar Carlsson och astronauten Christer Fuglesang. Genom...