Under flera års tid trodde Snicke Snackis att han fått arvode eller så kallad “lön” för den insats han...