Igår arrangerade kårerna Juridiska Föreningen, LundaEkonomerna och Medicinska Föreningen den så kallade FEJM-festen (FEJM=Förenade Ekonomer, Jurister & Medicinare) i AF-borgen med runt 400 gäster. Men under eftersläppet utsattes festen för ett attentat, då brandlarmet sattes igång och festen fick utrymmas. Idag har nationerna i Lund tagit på sig attentatet via en skrivelse.

Festens planering har omgärdats av omfattande kontroverser, då nationerna via Studentlunds stormöten och andra sektliknande forum framfört sitt skarpaste missnöje med att kårerna skapar fester där jurister ska behöva umgås med exempelvis läkare.

Missnöjet grundas också i att nationerna inte tycker att kårerna respekterar det lagstadgade festmonopol som nationerna har. Genom sitt samarbetsorgan Kuratorskollegiet, Lunds kommuns motsvarighet till Svenskt Näringsliv, har nationerna låtit meddela att om festen trots deras protester arrangerades så skulle “det inte sluta lyckligt”. Ett hot som också blev verklighet under gårdagens fest.

— Nu kanske de lär sig att inte ha roligt fler gånger, säger Movits Carter, ordförande för Kuratorskollegiet, i skrivelsen som idag skickats till hela Lunds presskår på Akademikern och Radio AF.

— Vi hade fått indikationer på flera stormöten om att nationerna inte uppskattade vår fest. Men att de skulle gå så långt att de riskerar våra intäkter genom att dra igång brandlarmet under pågående fest trodde vi aldrig, säger Mallan B Rallan, ordförande på Medicinska Föreningen.

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/03/KK1.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/03/KK1-300x285.jpgKalinkaKKNationerNyheterAF-borgen,attentat,fejm,fejm-festen,fest,kuratorskollegiet,lund,satir,studentlund
Igår arrangerade kårerna Juridiska Föreningen, LundaEkonomerna och Medicinska Föreningen den så kallade FEJM-festen (FEJM=Förenade Ekonomer, Jurister & Medicinare) i AF-borgen med runt 400 gäster. Men under eftersläppet utsattes festen för ett attentat, då brandlarmet sattes igång och festen fick utrymmas. Idag har nationerna i Lund tagit på sig attentatet via en skrivelse. Festens planering har omgärdats av...