Akademikern kan som första tidning i Sverige rapportera att universitetslektorn Nils Perlén vid Juridiska Fakulteten idag häktades i Stockholm efter ett kuppförsök i och med Svea Hovrätts 400-års jubileum. Nu riskerar nästa veckas muntliga tentamen i rättshistoria ställas in.

Med anledning av Svea Hovrätts jubileum åkte universitetslektorerna Nils Perlén och Elsa Eschelfors från Juridiska Fakulteten i Lund upp till Stockholm för att medverka i en konferens. Men under måndagseftermiddagen avvek Nils Perlén från konferensen och efter ett kuppförsök sitter han nu häktad i en av Svea Hovrätts fängelsehålor, som tidigare bland annat huserat Johan Jacob Anckarström efter mordet på Gustav III våren 1792. Akademikern har träffat Perlén i fängelsehålan:

Akademikern: “Vad har hänt och varför sitter du här?”

Nils: “Jag tyckte att detta var ett utmärkt tillfälle att påverka regering och riksdag för att åter lagstifta mot lönskaläge. Ända sedan avkriminaliseringen av lönskaläge har dekadensen spridit sig i Lund, och det liggs för mycket och studeras för lite. Hade lagen gått igenom hade en fin synergieffekt blivit att jag hade kunnat få posten som ny prodekan vid Juridiska Fakulteten. Den nu sittande Prodekanen Ave Ridstedt har ändå fullt upp med att träffa gamla överliggare i  public service för att få dem att ta sin examen någon gång.”

Akademikern: “Men vad gick fel i din kupp?”

Nils: “Jag är helt övertygad om att det är min reskamrat Elsa som golat. Resten är som man brukar säga rättshistoria.”

När Akademikern träffar Elsa uppe i Stockholm vid Ridderskapets och Adelns klubbstuga kommenterar hon händelsen.

Elsa: “Tiden som student är tiden för att experimentera. Avskaffandet av dödsstraffet för lönskaläge är det som gjort Lund till vad Lund är idag och det ska inte Nils få ändra på.  Jag tycker han ska vara glad att universitetet inte har någon egen domsrätt längre, annars hade Rektor Magnificus Per Eriksson dömt honom till döden precis på samma sätt som teologistudenten Jacob W Blomdahl 1829.”

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/10/j.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/10/j-300x278.jpgAcke DeminssonKulturNyheterPolitikUniversitetetJuridiska Fakulteten,juriststudent,Kuppförsök,Locus peccatorum,lunds universitet,rektor,rektor magnificus,satir,Svea Hovrätt
Akademikern kan som första tidning i Sverige rapportera att universitetslektorn Nils Perlén vid Juridiska Fakulteten idag häktades i Stockholm efter ett kuppförsök i och med Svea Hovrätts 400-års jubileum. Nu riskerar nästa veckas muntliga tentamen i rättshistoria ställas in. Med anledning av Svea Hovrätts jubileum åkte universitetslektorerna Nils Perlén och Elsa Eschelfors...