Mot bakgrund av den senaste tidens debacle kring Malmö nation med anmälningar till granskningsnämnden och utebliven Studentlundssolidaritet har nationen nu bestämt sig för att ta tag i sina problem på djupet.

En anonym källa hörde av sig till Akademikern med ett tips. Källan meddelade att Malmö nations kurator, Liam Persson, satte kaffet i halsen när han nåddes av nyheten att Malmö nation blivit anmälda till Reklamombudsmannen. Han ska ha drämt näven i bordet och sagt skarpt att “Nu får det fanimig vara nog!“. Han samlade omgående hela kuratelet (med undantag för notarien som var fullt upptagen med att posta selfies på nationens Instagram) och förklarade att Malmö nation nu skulle bli en öppen, inkluderande och jämställd nation. “Som Lunds nation, fast rolig“.

Efter att ha gjort en undersökning som bekräftade den manliga dominansen på nationen i stort upprättades en likabehandlingsplan med följande huvuddrag.

 1. Instifta en PQHBTQ (ProQurator med ansvar för HBTQ-frågor)
  Personen ska tillse att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa likabehandlingsarbetet.
  Personen ska upprätta en likabehandlingsplan.
  Personen ska fungera som kontaktperson för aktiva medlemmar för att kunna ta emot anmälningar rörande kränkningar och illabehandling.
 2. Arbeta för att alla som bokar artister och DJ:s tar hänsyn till kön, socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund för att säkerställa så stor bredd som möjligt
 3. Uppmana valberedningen att ta hänsyn till kön, socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund vid nominering av tjänstemän och kuratelsmedlemmar
 4. Upprätta säkra zoner dit personer som upplever att de utsatts för sexistisk eller kränkande behandling kan ta sig för att kunna prata ostört
  Exempelvis kommer det under tjänstemanna- och funktionärsresor öppna en säker zon i bastun på Studentgården i Skanör. Detta då just dessa resor varit problematiska tidigare. I bastun kommer kuratelet ta emot anmälningar under ledning av PQHBTQ.
 5. Utbilda kuratel och tjänstemän i hur aktivt likabehandlingsarbete kan bedrivas av alla som är aktiva på nationen
 6. Inkludera revisorerna
  Genom att skriva in likabehandlingsarbetet i verksamhetsplanen kommer revisorerna kunna granska även detta vid revision och om nationen inte nått de mål som satts upp kan nationsmötet välja att inte bevilja ansvarsfrihet för Nationskollegiet och kuratelet.

Det är faktiskt helt sjukt att det tagit oss 125 år att upprätta en likabehandlingsplan. De här åtgärderna är egentligen helt rimliga och det är ju inga stora förändringar mer än att vi arbetar på att bli mer inkluderande., säger Liam Persson.

Ska man förstå punkterna om DJ:s och valberedningen som att ni ska börja kvotera in kvinnor?

Haha, nej absolut inte. Det handlar mest om att försöka skapa en så god bredd som möjligt och en inkluderande atmosfär och det tror vi att vi gör bäst om så många olika typer av människor får synas och komma till tals.

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/09/Malmonation-1024x635.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/09/Malmonation-300x300.jpgYuri van DijkNationerNyheterjämställdhet,kurator,likabehandling,malmö,malmö nation,nation,pqhbtq,satir,studentlund
Mot bakgrund av den senaste tidens debacle kring Malmö nation med anmälningar till granskningsnämnden och utebliven Studentlundssolidaritet har nationen nu bestämt sig för att ta tag i sina problem på djupet. En anonym källa hörde av sig till Akademikern med ett tips. Källan meddelade att Malmö nations kurator, Liam Persson,...