Under torsdagen meddelade regeringen genom högskoleminister Helene Hellmark Knutsson att Malmö högskola från och med 2018 får universitetsstatus. Det dröjde inte lång tid innan skolans planer på att bli större och bättre än Lund började ta form.

Akademikern har träffat rektorn för Malmö högskola, Christine Thames.

Vi har identifierat Lunds universitets tre starkaste sidor. De har traditioner, de har ett studentliv och de har fler fakulteter än vi. Vi satsar från och med nu på att bli bättre på alla punkter.

Hur kommer ni göra, rent praktiskt?

Traditionerna har ju Lund utvecklat i flera hundra år men deras mest kända ceremoni är ju doktorspromotionen som de har på latin. Det verkar vara ganska unikt, så vi ska också göra så. Fast istället för latin kommer vi ha vår ceremoni på rövarspråket. Det känns som ett roligt sätt att kombinera studentikos humor med att sticka ut lite.

Studentlivet kommer vara enkelt att fixa till. Redan idag drivs ju flera nattklubbar här i Malmö av studenter. Att göra om Babel och Moriskan till nationer kommer nog inte vara så svårt, tror jag. Sen måste vi ju ha något som liknar tandem och där tror jag att vi kan ha nytta av Öresundsbron på något vis.

Slutligen har Lunds universitet fler fakulteter än vad vi har. Det är ett problem som är väldigt enkelt att lösa. Utöver de fem vi har idag kommer vi instifta ytterligare tio, så att Lund får anstränga sig för att gå om igen. Bland annat kommer Sport och samhälle, Medicin och samhälle, TV-produktion och samhälle och Fastighetsjuridik och samhälle att bli nya fakulteter och vi kommer satsa mycket på att bli bra på just samhällsfrågor.

Bild: Två glada studentlivsaktiva vid Malmö Högskola

Bild: Två glada studenter aktiva vid Malmö Högskola

Vilken är den största utmaningen ni står inför?

Som universitet får man ju väldigt mycket pengar för forskning. En viktig utmaning för oss blir därför att lära oss att forska. En annan utmaning är naturligtvis att försöka bedriva samhällsnyttig forskning och inte bara sådant som är självuppfyllande för våra elever.

Vad är det första du själv kommer göra när högskolan blir universitet?

Jag ska åka ut till Hyllie och köpa IKEAs största skrivbord för jag kommer behöva ett nytt. Det första beslutet jag kommer fatta är att utnämna Stefan Löfven till hedersdoktor vid fakulteten för Medicin och Samhälle.

Även Rector magnificus vid Lunds universitet kommenterar nyheten:

Detta är stort och väldigt välkommet. Malmö högskola har under lång tid varit en förebild för oss. De gör mycket som är bra och mycket som vi inte över huvud taget ens prövat här i Lund. Malmö har ju nu för tiden även ett väldigt starkt akademiskt utbud. Exempelvis finns deras kurser i “Fotbollens historia“, “Digitala serietidningar” och “Idrottens arenor” representerade i flera Nobelpristagares CV.

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2016/06/Hjälmarekajen-1-e1466164851995-1024x608.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2016/06/Hjälmarekajen-1-e1466164851995-300x300.jpgYuri van DijkNyheterOkategoriseradeUniversitetetlunds universitet,LUX,malmö högskola,rector magnificus,satir
Under torsdagen meddelade regeringen genom högskoleminister Helene Hellmark Knutsson att Malmö högskola från och med 2018 får universitetsstatus. Det dröjde inte lång tid innan skolans planer på att bli större och bättre än Lund började ta form. Akademikern har träffat rektorn för Malmö högskola, Christine Thames. – Vi har identifierat Lunds universitets...