AD UTRUMQUE. Med anledning av att nuvarande rektorns femåriga mandatperiod löper ut till hösten pågår förberedelserna inför rektorsvalet för fullt just nu.
Hur själva valprocessen går till har länge omgärdats av ett hemlighetsmakeri, men nu väljer man att lätta på slöjan kring några av detaljerna. Enligt de uppgifter som Akademikern fått ta del av så väljs inte rektorn enbart utifrån universitetsstyrelsens rekommendation, utan valprocessen inkluderar även mer handfasta praktiska moment.

Enligt en promemoria undertecknad Wargot Mallström som Akademikern hittade i soporna utanför Ariman Café i Lund så grundas universitetsstyrelsens rekommendation i vem som vinner det som kallas för ”The Rector Games”, där varje fakultet förväntas ställa upp med vars en representant som tävlar i olika grenar.

När Akademikern konfronterar Wargot Mallström med uppgifterna så bekräftar hon “The Rector Games” existens, och berättar om de tre grenar som rektorskandidaterna måste klara sig igenom:

Rector games

  • Ad” 
    Ad är den inledande grenen och innebär att samtliga rektorskandidater ska dyka till botten av SjönSjön för att läsa ur en helig matrikel, som uppges vara samma bok som den bok lejonet i Lunds universitets vapen vilar sin tass på. Utöver receptet på Coca Cola förväntas matrikeln även innehålla koordinaterna till rektorns halskedja.
  • “Utrumque”
    Under den andra grenen, Utrumque, låses rektorskandidaten in i AF-borgens FNL-rum. I FNL-rummet ställs rektorskandidaten inför ett slumpvis valt skandalscenario. Efter briefingen får rektorskandidaten tillgång till Wikipedia under tio minuter innan den sedan ska möta lejonen, eller “journalisterna”, som de idag kallas. Den rektor som i sitt möte med lejonen på det kraftfullaste sättet kan ta avstånd istället för att ta ansvar vinner grenen.
  • “Paratus”
    Paratus är namnet på den avslutande grenen och är också den mest avgörande. Den innebär att samtliga rektorskandidater under sommaruppehållet låses in med varandra i AF-borgen under en och en halv vecka. Den rektorskandidat som först hittar Den Knölförsedda Edilpåken och offrar en av de andra rektorskandidaterna vinner. De rektorskandidater som varken är vinnare eller offrad kandidat förlorar universitetsstyrelsens gunst och har inte längre möjlighet att bli nästa rektor. De blir emellertid genast VD’ar inom valfritt statligt energibolag.
http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/04/maxresdefault-1024x424.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/04/maxresdefault-300x300.jpgAnn BorgenssonPolitikUniversitetetAF-borgen,akademikern,lund,lunds studentliv,lunds universitet,lunds universitets studentkårer,LUS,Per Eriksson,rector,rektor magnificus,rektorsvalet,satir,studentlund,universitetstyrelsen,wargot mallström
AD UTRUMQUE. Med anledning av att nuvarande rektorns femåriga mandatperiod löper ut till hösten pågår förberedelserna inför rektorsvalet för fullt just nu. Hur själva valprocessen går till har länge omgärdats av ett hemlighetsmakeri, men nu väljer man att lätta på slöjan kring några av detaljerna. Enligt de uppgifter som Akademikern fått...