Kultur

Ny förening organiserar supande

Under kvällen höll Lunds Akademiska Vinsällskap (LAV) sitt konstituerande möte. Efter att ha valt styrelse inleddes genast en diskussion...
Nationer

Malmö nation blir jämställd nation

Mot bakgrund av den senaste tidens debacle kring Malmö nation med anmälningar till granskningsnämnden och utebliven Studentlundssolidaritet har nationen...