Vladimir Putins framfart i Ryssland har undgått få. Maktfullkomligheten är stor och mycket görs för att konsolidera densamma. Mycket talar nu för att vad som hände på Krim enbart var en övningsfas inför höstens val i Studentlund. Akademikern kan idag komma med chockerande uppgifter.

Det finns ett par positioner i Lund som vi måste befästa. Kommunikationschef på AF, förman för Studentafton, Qurator, PR-chef samt Prokurator ekonomi på så många nationer som möjligt. Så ska Putin ha inlett ett viktigt regeringsmöte i början av oktober. Att det händer nu är ingen slump.

Bortsett från Studentafton ska samtliga poster ovan tillsättas den närmaste månaden. Senhöst är valtider och detta är Putin väl medveten om. Under hösten har det skett en tyst mobilisering av studenter som stödjer Putin ute i studentorganisationerna. Dessa har konsoliderat sitt inflytande och flera nationer löper nu stor risk att ledas av Putins marionetter från och med årsskiftet. Även Akademiska Föreningen ligger risigt till.

– Putin är inte dum. Han vet hur sånt här fungerar och han jobbar givetvis såväl på kort som lång sikt. På kort sikt är det viktigt med omedelbart inflytande i ett par kuratel men på lång sikt är målet att ha kontroll över samtliga studentorganisationer och antagligen att själv utnämnas till samtliga pampposter, säger Doris Rönare, student i statsvetenskap.

Bild från ett kök i Lund. Två av de tre personerna i bild är båda högt uppsatta pampar i studentlivet med otvivelaktigt inflytande över vad som händer i Lund.

Bild från ett kök i Lund. Två av de tre personerna i bild är båda högt uppsatta pampar i studentlivet med otvivelaktigt inflytande över vad som händer i Lund. (Klicka på bilden för förstoring.)

Är inga poster inom LUS eller kårerna aktuella? Där finns ju inflytande till universitetet?

– Nej, Putin är ute efter verklig makt och inflytande. Det kan eventuellt bli aktuellt inför nästa rektorsval men då nöjer han sig nog inte med det “inflytandet” studenterna får av universitetet. Räkna istället med att Putin blir rektor själv efter von Schantz. Så säger studenten i statsvetenskap, D. Rönare.

Vilka nationer ska hålla ögonen öppna nu till höstens nationsmöten?

– Det gäller givetvis för alla att hålla ögonen öppna för allt kan hända. Men min bedömning är att följande ligger extra risigt till: Östgöta Nation, Malmö Nation, Hallands Nation, Blekingska Nationen, Sydskånska Nationen, Kristianstad Nation, Kalmar Nation och Projekt 6, säger en Putinexpert som önskar vara anonym. Personligen tycker jag att vi även ska hålla ögonen öppna efter såna som redan idag har inflytande och som bekänner sin lojalitet till den ryska flaggan.

Akademikern kommer naturligtvis bevaka frågan under höstens nations- och organisationsval.

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/10/putin_011.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/10/putin_011-300x300.jpgKalinkaAkademiska FöreningenKårerKKLUSNationerNyheterPolitikUniversitetetakademikern,Akademiska Föreningen,ekonomi,kurator,lund,Lundagård,lunds universitet,makt,nationer,pamp,pqe,pr-chef,prokurator,proqurator,putin,Qurator,satir,student,studentlund,Vladimir Putin
Vladimir Putins framfart i Ryssland har undgått få. Maktfullkomligheten är stor och mycket görs för att konsolidera densamma. Mycket talar nu för att vad som hände på Krim enbart var en övningsfas inför höstens val i Studentlund. Akademikern kan idag komma med chockerande uppgifter. - Det finns ett par positioner...