I våras beslutade Lunds universitets studentkårer (LUS) att skära ner antalet redaktörer på studenttidningen Lundagård från tre till två personer. Men i veckan revs beslutet upp, och Lundagård får nu behålla sin tredje heltidare. Men nytt framöver blir att alla redaktörer tillsätts genom ett externt bemanningsföretag.

Akademikern har som enda tidning fått exklusiv tillgång till det ojusterade protokollet från LUS senaste ting, och erfar att det verkar bli bemanningsföretaget Bemannica som vinner LUS upphandling. Bemannica jobbar annars bara med att förse ICA-butiker med vikarier. Detta innebär att Lundagårds redaktörer blir de första heltidarposter i Lunds studentliv som tillsätts genom en extern rekryteringsprocess. Akademikern har intervjuat Pelle Sebzon, vice ordförande vid LUS:

Akademikern: “— Varför väljer ni att nu riva upp beslutet och behålla en tredje redaktör?”

LUS: “— Det handlade ursprungligen egentligen om att nationerna var trötta på att bli granskade och pressade oss till att begränsa tidningens möjlighet att kritisera, vilket går att läsa om i Sydsvenskan. Men eftersom Lundagård uppenbarligen har bättrat sig och inte har skrivit något negativt om studentlivet på sistone, eller skrivit något om studentlivet i Lund överhuvudtaget för den delen, så har vi beslutat att de får behålla den tredje heltidaren tills vidare. Så länge de håller sig på mattan, haha.”

Akademikern: “— Genom att använda bemanningsföretag för rekryteringen har ni ju valt att avvika från normen i studentlivet där heltidare väljs internt i organisationen av fullmäktige. Hur ser ni på detta?”

LUS: “— Jo det stämmer, och mer därtill. Arbetstiden för redaktörerna framöver motsvarar fortfarande en heltidstjänst men anställningsformen ändras från fast till tillsvidare-anställning. Istället för att redaktörerna ska sitta på expen och uggla sig så kommer vi se till att Bemannica ringer in dem när vi eller någon av våra polare på universitetet behöver presstäckning på sina grejer. Att ge fasta anställningar för att skriva nyheter, något som folk på internet idag gör gratis, känns förlegat.”

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/10/tpbje2012031415e_27448091.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/10/tpbje2012031415e_27448091-300x300.jpgKalinkaKårerLUSNyheterakademikern,ergo,heltidare,lund,Lundagård,lunds universitets studentkårer,LUS,pelle,pelle sebzon,redaktör,satir,sebzon,studentliv,studentlund,studenttidning,tidning
I våras beslutade Lunds universitets studentkårer (LUS) att skära ner antalet redaktörer på studenttidningen Lundagård från tre till två personer. Men i veckan revs beslutet upp, och Lundagård får nu behålla sin tredje heltidare. Men nytt framöver blir att alla redaktörer tillsätts genom ett externt bemanningsföretag. Akademikern har som enda tidning fått exklusiv tillgång...