Imorgon, torsdagen den 5 mars, arrangerar Samhällsvetarkåren sin arbetsmarknadsmässa, SAMarbete. För att allt ska gå ihop har kåren heltidsarvorderat en koordinator som under sig organiserat en arbetsmarknadskommitté. Redan nu kan mässan sammanfattas med ett ord: rekord.

Som samhällsvetare ligger livet för ens fötter. Detta återspeglas inte minst i årets arbetsmarknadsmässa, som är rekordstor. Med hela 14 16 [uppdaterad siffra, reds. anm.] utställare kan i stort sett hela Samhällsvetarkårens medlemmar vara säkra på att få jobb, eller åtminstone en traineetjänst direkt i anslutning till mässan.

Akademikern har pratat med arbetsmarknadskoordinatorn, Percy Månsson.

Hur känns det, så här dagar innan mässan?

Det känns helt fantastiskt. När jag tillträdde min post var jag osäker på hur det skulle gå. Jag var tveksam till hur arbetsmarknaden för samhällsvetare egentligen såg ut men jag tycker att vi med årets mässa verkligen visar att vi är att räkna med.

Var det svårt att få tag på så många utställare?

Nej, de har bokstavligen ramlat in. Jag hade aldrig vågat drömma om att det skulle bli så här många.

Om man jämför med andra arbetsmarknadsdagar, t ex teknologernas ARKAD eller juristernas JiA, hur tycker du att ni lyckats?

De är ju tveklöst större. Sen vet jag inte hur de lyckas med det. Juristerna har ju t ex ingen heltidsarvorderad, vilket ju sänker trovärdigheten för hela mässan. Och över 80 utställare? Det finns ju en gräns för mycket man kan ljuga i ett programutskick. Så många arbetsgivare finns ju inte. Och ARKAD är ju inget annat än ett dåligt skämt – flera hundra utställare? Då måste de ju ha tagit dit privata aktörer också.

Akademikern sprang även in i Rector magnificus och han är mycket nöjd redan nu inför årets mässa.

Det är ju helt fantastiskt att Samhällsvetarkåren använder de pengar de får av oss, Lunds universitet, på att arvordera en arbetsmarknadskoordinator. Den här mässan kommer komma Lunds studenter i allmänhet, och samhällsvetarna i synnerhet, till godo. Mycket fint jobbat!

 

http://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/03/SAMarbete.jpghttp://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/03/SAMarbete-300x300.jpgYuri van DijkKårerOkategoriseradeUniversitetetarbetsmarknad,arbetsmarknadsdag,rector magnificus,samarbete,samhällsvetarkåren,satir
Imorgon, torsdagen den 5 mars, arrangerar Samhällsvetarkåren sin arbetsmarknadsmässa, SAMarbete. För att allt ska gå ihop har kåren heltidsarvorderat en koordinator som under sig organiserat en arbetsmarknadskommitté. Redan nu kan mässan sammanfattas med ett ord: rekord. Som samhällsvetare ligger livet för ens fötter. Detta återspeglas inte minst i årets...