Igår arrangerade kårerna Juridiska Föreningen, LundaEkonomerna och Medicinska Föreningen den så kallade FEJM-festen (FEJM=Förenade Ekonomer, Jurister & Medicinare) i...