Det har på sistone rapporterats att studentnationerna i Lund minskat sin alkoholförsäljning de senaste åren. För studentlivet är detta...