Under torsdagen meddelade regeringen genom högskoleminister Helene Hellmark Knutsson att Malmö högskola från och med 2018 får universitetsstatus. Det...