Det har under våren bubblat på citynationerna. Många har trott att det bara rört sig om planering inför siste...