Branden i Västmanland har varit utom kontroll sedan i torsdag och är nu uppe i sex dagar. Många har...