Under onsdagen meddelade Akademiska Föreningens presidium att de avgår med omedelbar verkan. Detta efter att en rörelse som kallar sig för “UT MED PACKET” infiltrerat styrelsen och nu aktivt arbetar för att stänga ute icke-studenter från AF-borgen.

Sedan i höstas har rörelsen vuxit sig starkare och har nu stöd av 13% av medlemmarna i Akademiska Föreningen. De har på kort tid infliltrerat Akademiska Föreningens styrelse och överstyrelse, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer. Den agenda de driver går kort och gått ut på att bara studenter ska få komma in i AF-borgen.

Det rör sig för mycket okända människor i borgen. Vi måste sluta hyra ut till företag och privatpersoner och vi måste sluta sälja spexbiljetter till andra än studenter, säger en av företrädarna för “UT MED PACKET” till Akademikern. De härjar och förstör, de visar inte alls den respekt och vördnad och värdighet inför AF-borgens historia som studenterna gör, säger han vidare.

Akademikern har även pratat med Edilen som hela tiden varit en av de största motståndarna till “UT MED PACKET”-rörelsen.

Vad är det som händer?

– Nä, de där idioterna vill ju stänga ute folk som inte pluggar från AF-borgen. Men det håller ju inte. Det är tack vare företagskonferenser och bröllop som gör att studenterna kan ha kvar borgen så billigt. Vi måste hålla borgen öppen för alla.

Varför avgår hela presidiet?

Både AF Borgens och Akademiska Föreningens styrelser har infiltrerats och vi har nu fått direktiv på att driva en så kallad “studentvänlig” agenda. Vi ser inte att det är hållbart att stänga ute målgrupper som bidrar till vår verksamhet och vi väljer därför att avgå.

https://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/12/af-borgen1-1024x683.jpghttps://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/12/af-borgen1-300x300.jpgYuri van DijkAkademiska FöreningenPolitik13%,87%,AF-borgen,Akademiska Föreningen,Edilen,järnrör,jimmie åkesson,kaos,lunds universitet,satir,student,studentliv,studentlund,Sverigedemokraterna
Under onsdagen meddelade Akademiska Föreningens presidium att de avgår med omedelbar verkan. Detta efter att en rörelse som kallar sig för 'UT MED PACKET' infiltrerat styrelsen och nu aktivt arbetar för att stänga ute icke-studenter från AF-borgen. Sedan i höstas har rörelsen vuxit sig starkare och har nu stöd av...