Sent i går kväll sammanträdde Lunds nations seniorskollegium och efter långa diskussioner bestämde ledamöterna att föra fram ett förslag till nationsmötet om att Lunds nation ska köpa upp Malmö nation.

Det var vid 23-tiden igår lokal lundensisk tid som seniorkollegiets ordförande slog klubban i bordet. Ledamöterna i seniorkollegiet har under våren diskutera om vad nationen bör göra här näst för att visa sin position i studentlivet i Lund. Det resulterade i att Lunds nation nu kommer att lägga fram ett förslag till nationsmötet om att köpa upp Malmö nation.

– Vi har lagt ett förslag till nationsmötet om att köpa Malmö nation, dock har vi inte förhandlat med Malmö nation än och det är upp till Lunds nations nationsmöte att bestämma om vi ska köpa “MLN” eller inte, säger Sven Steffosson Inspektor vid Lunds nation och fortsätter. Vi har inte haft en dialog med Malmö nation än och det behövs inte om nationsmötet bestämmer sig för att köpa upp dem. De bestämmer inte om vi köper upp dem – nationsmötet gör, förklarar Sven.

Lunds nation har sedan obligatoriets fall tappat medlemmar och trenden har varit exempelvis att gå till Malmö nation. Lunds nation kommer lösa den problematiken genom att i ett första steg köpa upp nationerna i Lund. Det är även viktigt för Lunds nation att visa sin starka ställning i Öresundsregionen. Kurator Pål Kahjsman hävdar att nationen automatiskt kommer styra över intäkterna från Öresundsbron om seniorkollegiets förslag går igenom.

“Det känns bra att få kontroll över studentlivet i Lund och Öresundsregionen”

Akademikern har försökt nå Kuratorskollegiets partiske ordförande Pomperi Poscar via telefon men i ett e-mail förklarar han att citat “Det är mycket nu… sitter med en hemtenta” men menar att Lunds nation lika gärna kan försöka “köpa oss”.

https://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/05/Lunds-nation-1024x713.jpghttps://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/05/Lunds-nation-300x300.jpgKalinkaNationerakademikern,lund,Lunds kommun,Lunds nation,Lunds nation kan köpa oss,lunds universitet,malmö nation,nationer,Öresundsregionen,satir,student,studentikost,studentliv,studentlund
Sent i går kväll sammanträdde Lunds nations seniorskollegium och efter långa diskussioner bestämde ledamöterna att föra fram ett förslag till nationsmötet om att Lunds nation ska köpa upp Malmö nation. Det var vid 23-tiden igår lokal lundensisk tid som seniorkollegiets ordförande slog klubban i bordet. Ledamöterna i seniorkollegiet har under...