“Nano-doktoranderna”. Så lyder namnet på universitetets senaste forskningsavdelning, specifikt riktad till kortväxta doktorander.

I jakten på internationell forskningskompetens försöker nu Lunds universitet att profilera sig som “det dvärgvänligaste universitetet i världen” enligt ett pressmeddelande. Vicerektor Daniel Nilsson säger till Akademikerns reporter:

“För Lunds universitet är mångfald en nyckelfråga. Vi strävar ständigt efter att skapa en plattare organisation, och då är vår småaktiga satsning på kortväxta doktorander helt i linje med våra värdegrundsmål. Vi räknar med att avdelningen kommer att ha en mindre skara anställda under den första tiden men vi hoppas givetvis på tillväxt framöver”.

Även kåren är nöjd med universitetets nya satsning på internationella kortväxta doktorander:

“Att universitetet väljer att se förbi sina tillkortakommanden och inkludera kortväxta känns som en framgång. Genom att nanodoktoranderna inkluderas i kårens arbete kan vi dessutom försöka arbeta för att skapa kortare beslutsvägar inom universitetet” säger Sallad McFlurry, representant för Lunds doktorander.

 

https://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/02/Warwick-Davis-as-Professor-Flitwick1.jpghttps://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2014/02/Warwick-Davis-as-Professor-Flitwick1-300x300.jpgAnn BorgenssonLUSUniversitetetakademikern,daniel nilsson,doktorandkåren,kränkt,LDK,lund,lunds doktorandkår,Lunds kommun,lunds universitet,lundvsuppsala,nano,sallad mcflurry,satir,small people,student,studentikost,studentlund,värdegrund
'Nano-doktoranderna'. Så lyder namnet på universitetets senaste forskningsavdelning, specifikt riktad till kortväxta doktorander. I jakten på internationell forskningskompetens försöker nu Lunds universitet att profilera sig som 'det dvärgvänligaste universitetet i världen' enligt ett pressmeddelande. Vicerektor Daniel Nilsson säger till Akademikerns reporter: 'För Lunds universitet är mångfald en nyckelfråga. Vi strävar ständigt efter...