Under hösten har Malmö nation lagt mycket tid på att utveckla sitt arbete för att göra nationen mer jämställd. Malmö nation låter meddela att arbetet går på högfart och att väldigt mycket hänt på bara två månader.

Akademikern kunde i september rapportera om Malmö nations stundande jämställdhetsarbete. [Läs gärna den artikeln för ökad förståelse. /Reds. anm.] Nationen hade då tagit fram en handlingsplan bestående av sex punkter. Mot bakgrund av helgens mycket uppmärksammade och högst arbiträra utslängning från Malmö nation har Akademikerns grävande reporter Yuri van Dijk nu åter träffat kurator Liam Persson och ställt lite uppföljningsfrågor för att ta reda på det har gått.

Hur har ni fört in arbetet med jämställdhet i er verksamhetsplan?

Först vill jag säga att jag inte tycker att vi har några större problem. Vi har jobbat väldigt intensivt med att verkligen göra detta till en naturlig del av nationen. Vi har till exempel pratat om jämställdhet på vår tjänstemannaresa och där tyckte alla att det var jätteviktigt.

Ni har många gånger anklagats för att vara sexistiska och att ni tar lätt på sexuella trakasserier, hur ser du på det ryktet?

Det är ett väldigt orättvist rykte. Vi har nog inte fler problem än andra nationer. Eftersom jag själv är medveten kring de här frågorna brukar jag alltid fråga våra kvinnliga aktiva om de mår bra och trivs, och alla säger alltid att allt är toppen. Dessutom har vi just lanserat ett projekt i samarbete med Besken (vårt likabehandlingsutskott) för att öka medvetenheten kring de här frågorna.

På frågan om vad projektet skulle innebära svarade Persson vagt att det handlade om att de bland annat pratat om att ha fler verksamheter som bara riktar sig till kvinnor.

Genom att ha verksamheter som bara kvinnor får gå på tror vi att vi kommer se en stor minskning av sexuella trakasserier hos oss.

Vore det inte bättre att ta tag i problemen istället för att könssegregera era verksamheter?

Så skulle man ju kunna tänka men vi ser snarare att tryggheten för alla inblandade är av yttersta vikt. Vi har män på nationen som har svårt med sin impulskontroll och det är ju också ett problem för dem, inte bara för kvinnorna. Vi tror att alla kommer må bättre av mer riktade verksamheter.

Hur har det gått med införandet av en PQHBTQ?

Njae, det har inte riktigt kommit på plats än. Det är ju i slutändan en budgetfråga och vi valde den här terminen att fokusera på att subventionera våra nattklubbar med gratis inträde. Det här med PQHBTQ är givetvis även fortsatt en prioriterad fråga men det allra viktigaste för oss som studentnation är givertvis att erbjuda de bästa festerna till Lunds studenter.

Ni har alltså pratat lite om jämställdhet och att kanske arrangera en könssegregerad nattklubb. Har ni gjort något mer?

Det har hänt väldigt mycket! Bara det att ni skrev om våra intentioner för två månader sedan bidrog till stor debatt internt på nationen. Vi har nu till exempel bytt ut det heteronormativa “justeringsman” i våra protokoll till det mer könsneutrala “justeringsperson“. Det vållade stor debatt först, men nu tycker alla att det är ganska naturligt.

Vi har även bokat fler kvinnliga DJ:s på sistone. Det finns ju inte lika många duktiga kvinnor som män på det här området, men vi har verkligen gjort vårt bästa.

Har ni börjat diskutera att införa nolltolerans mot sexism?

Jag har ärligt talat svårt att se att det ska behöva gå så långt. Våra tjänstemän är informerade kring vad som gäller och vi jobbar ständigt på att förbättra vår verksamhet för alla.

https://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/09/Malmonation-1024x635.jpghttps://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/09/Malmonation-300x300.jpgYuri van DijkNationerjämställdhet,kurator,likabehandling,malmö nation,nation,pqhbtq,satir,studentlund
Under hösten har Malmö nation lagt mycket tid på att utveckla sitt arbete för att göra nationen mer jämställd. Malmö nation låter meddela att arbetet går på högfart och att väldigt mycket hänt på bara två månader. Akademikern kunde i september rapportera om Malmö nations stundande jämställdhetsarbete. Nationen hade...