Under året som har gått har Krischan i flera etapper tagit avstånd från alkohol och alkoholrelaterad studentkultur. När samarbetet...