Det har på sistone rapporterats att studentnationerna i Lund minskat sin alkoholförsäljning de senaste åren. För studentlivet är detta naturligtvis mycket oroande eftersom nationerna har två huvudsakliga intäktsområden: medlemsavgifter och spritförsäljning. 

Akademikern har varit i kontakt med några av de främsta langarna i Lund som arbetat fram en femstegsplan för hur nationerna åter ska kunna öka sin försäljning och därmed sina intäkter.

1. Öka medvetandet om alkoholens självklara position som stämningshöjare

I takt med att alkohol konsumeras allt mindre blir det allt färre som betraktar alkoholen i ett romantiskt skimmer . Det finns mycket att göra här! Se till att det alltid finns alkohol tillgängligt när något bra, roligt eller trevligt händer. Det finns många miljöer som i nuläget är nyktra men där man skulle kunna föra in alkohol som komplement – nationsmöten, luncher, idrottsutskottens aktiviteter etc. skulle kunna förbättras med alkohol. Sök även sponsring från alkoholleverantörer och -tillverkare för att alltid kunna exponera starka varumärken som Budvar, Jägermeister, Absolut, Heineken och så vidare. Studieplatserna ute på universitetet är också outforskad mark . Liksom Red Bull ibland delar ut prestationshöjande energidryck skulle nationerna kunna dela ut ett glas rött vin för att höja kreativiteten.

 

2. Sänk priserna i baren

Nationerna har de senaste åren höjt sina priser vilket tydligt lett till sänkt efterfrågan. Studenter är snåla. Utnyttja det till er fördel och håll en mer attraktiv prisbild i era barer. Pris är en viktig konkurrensfördel och ett ställe som är billigt kan på lång sikt ta del av studenternas pengar. Något som används mycket i bl a kläd- och matbutiker är paketpriser där den som köper två av något får den tredje på köpet. Även tidbegränsade rabatter har visat sig vara en framgångsrik metod i många brancher för att öka försäljningen.

 

3. Dela ut mer gratis alkohol till era aktiva

En person som är van vid att dricka alkohol är också mer benägen att köpa alkohol när det inte finns att tillgå gratis. Börja redan med era jobbare – de måste få ta del av ordentligt blöta sexor. Se punkten 1 ovan och kom ihåg att ju blötare sexan är, desto större är sannolikheten att jobbarna sedan spenderar mer pengar i baren veckan därpå. Överväg även idén om att återinföra alkohol som något som ingår i en vanlig sittning på nation.

 

4. Använd Kuratorskollegiet för att öka förståelsen för den oroande utvecklingen

Med tolv nationer som står inför samma problem finns det all anledning att dra nytta av varandra. Nationerna har samma målgrupp och kan i mångt och mycket arbeta tillsammans för att hitta hållbara lösningar på den oroande utvecklingen. Det finns även goda möjligheter för gemensamma kampanjer som syftar till att öka försäljningen. Använd samarbetet för att dela med er av marknadsföringserfarenheter och försäljningsknep.

 

5. Sänk era alkoholrelaterade kostnader

Det finns många sätt att minska kostnaderna för alkoholinköpen.

a) spä ut den ljusa spriten med vatten
b) köp öl i tyskland
c) köp finare drycker och återanvänd flaskorna men fyll på dem med billigare varianter (t ex Jeltzin i en flaska Absolut eller Prips Blå i en Duvelflaska).

En lyckad implementering av femstegsplanen ovan är en god möjlighet för nationerna att fullgöra sitt uppdrag som ansvarstagande för den studiesociala miljön i Lund. Verksamheter som idag inte har de högsta besökarantalen, som NATU eller kaféer och bruncher, skulle med en öppen bar enkelt öka sin popularitet och därmed borga för större mångfald i studentlivet.

 

 

https://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/06/BL_budvar2-1024x685.jpghttps://www.akademikern.com/wp-content/uploads/2015/06/BL_budvar2-300x300.jpgYuri van DijkKKNationeralkohol,försäljning,kuratorskollegiet,nationer,satir
Det har på sistone rapporterats att studentnationerna i Lund minskat sin alkoholförsäljning de senaste åren. För studentlivet är detta naturligtvis mycket oroande eftersom nationerna har två huvudsakliga intäktsområden: medlemsavgifter och spritförsäljning.  Akademikern har varit i kontakt med några av de främsta langarna i Lund som arbetat fram en femstegsplan för hur nationerna åter...